Døgntilbuddet på Bavnebjerg består af Hus A, B og C, der hver har 8 lejligheder, som er beboernes eget hjem.

Det er her, man bor. Det er her, man får støtte til at komme op om morgenen og få de bedste forudsætninger for en god og dejlig dag. Det er her, man kommer hjem efter dagens aktiviteter, sunder sig og vælger, om man vil være i selskab med andre eller har brug for at lade op alene. Det er her, man slapper af, ser film, spiller spil, nyder et godt måltid mad, hygger sig sammen med de andre beboere og personalet. Det er her, vi sammen skaber rum til, at alle kan være sig selv og gøre det, som er rigtigt for den enkelte.

Døgntilbuddets faglige indsats er differentieret. Vi sætter den enkelte beboers kompetencer i spil i hverdagen og giver støtte til at klare de opgaver og udfordringer, som den enkelte beboer måtte have.

Individuelle mål på egne præmisser

Bavnebjergs pædagogiske indsats tager udgangspunkt i beboernes ret til selv- og medbestemmelse. Dermed er hver beboer på egne præmisser inddraget i processen mod sine individuelle mål.

Samarbejdet med beboernes pårørende er vigtig. Vi ser et åbent og ærligt samspil med pårørende som vejen til en stærk og nær relation til beboeren. De pårørende er som en byggesten i vores målrettede støtte for de mennesker, der bor på Bavnebjerg.

På Bavnebjerg er der personale døgnet rundt, herunder vågen nattevagt.

citationstegn_lime
Det er godt at bo på Bavnebjerg – vi får dejlig bøf

Ole Viggo, beboer