Kerneopgaven på Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter er at yde borgeren støtte efter Servicelovens § 83, 85 og 104 med henblik på borgerens rehabilitering og mestring af eget liv, altid med følelsen af tryghed for øje.

Boligerne på Bavnebjerg er opført efter boliglovgivningens § 125 om almene boliger, og beboerens individuelle hjælp ydes efter Servicelovens § 83 og § 85.

Aktivitetscentret yder aktivitet og samvær jf. Serviceloven § 104.

Igennem mange år har vi arbejdet ud fra værdierne tryghed, livskvalitet og gode sociale relationer. Disse værdier danner grundlag for vores tilgang til det faglige arbejde og mødet med den enkelte beboer.
Det betyder, at vi tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske har ret til at føle sig tryg og opleve selvbestemmelse til et meningsfuldt liv. Vores fornemste opgave er at give plads og støtte til, at den enkelte kan leve sit liv med størst muligt rum til at være sig selv og blive accepteret. Den enkelte skal støttes til at bidrage til fællesskabet på den helt unikke måde, som det har mulighed for.

Igennem en faglig og individuel tilgang til det enkelte menneske og med fokus på vores kerneopgave, er det vores mål at være gode støttepersoner for borgerne på Bavnebjerg.
Vi anerkender det enkelte menneskes behov for nære tilknytninger til familie og netværk; igennem et ligeværdigt samarbejde forsøger vi at skabe rammer for, at dette kan bevares og udvikles.

citationstegn_lime
Vi sætter barren højt for hver enkelt beboers udvikling og trivsel

Helene, medarbejder