Som medarbejder på Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter er du en del af en moderne kommunal virksomhed. Størstedelen af dine kollegaer har en pædagogisk baggrund.

Arbejdet er mangfoldigt inden for omsorg, rehabilitering, teamsamarbejde og dokumentation.

Der er store udfoldelsesmuligheder inden for faget på Bavnebjerg og rig mulighed for at få indflydelse på opgaverne, på din personlige udvikling og på udviklingen af vores fællesskab.

Du vil opleve, at Bavnebjergs ledelse anerkender dit arbejde, og med tydelighed sætter retningen for organisationen.

Hvad forventer vi?

Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter ønsker ansvarstagende medarbejdere, der leverer kvalitet i vores kerneopgaver og kerneydelser.

At være ansvarstagende medarbejder betyder for os, at du er dit ansvar bevidst og forholder dig professionelt til dette ansvar. Det betyder også, at du på rette tid sætter dig selv og din viden i spil i vores faglige felt.

Vi vægter, at du som medarbejder har stærke kompetencer inden for refleksion og handling.

Desuden forventer vi, at du har veludviklede samarbejdsevner og er parat til – på tværs af Bavnebjergs enheder – at løse de forskelligartede opgaver, dagen byder os.

Kerneopgaven på Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter er at yde borgeren støtte efter Servicelovens § 83, 85 og 104 med henblik på borgerens rehabilitering og mestring af eget liv, altid med følelsen af tryghed for øje.

citationstegn_lime
Al min faglighed kan komme i spil på Bavnebjerg

Britta, pædagog